Rasyonel Yönetim A.Ş.

HUKUK HİZMETLERİ


Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

Hukuki Hizmetler

•Yönetim planının KMK. ve ilgili yasalara uygun yapılması
•İşletme projesinin 2004 sayılı icra ve iflas kanununun 68.maddesi birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılmasının sağlanması
•Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
•Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında
•Noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
•İcra takibi yapılması
•Dava açılması
•Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
•Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması

NOT : Tüm hukuksal hizmetlerimiz, şirketimizin sözleşmeli avukatları aracılığıyla verilmektedir.

WhatsApp chat