Rasyonel Yönetim A.Ş.

SİTE YÖNETİMİ HİZMETLERİ


 • Site Yönetim planının değerlendirilmesi ve uygulanması
 • Site İşletme Projesinin yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
 • Yıllık Olağan ya da Olağanüstü toplantıların düzenlenmesi
 • Site sakinleri memnuniyet araştırması ve değerlendirmesi
 • Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, yazışmaların yapılması dosyalanması
 • Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması
 • Tüm yönetim sorunlarının çözümü
 • Yıllık olağan ve olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılması
 • İşletme projesinin hazırlanması
 • Gelir-Gider hesaplarının noter tasdikli işletme defteri esaslı, düzenli olarak işlenmesi, tüm kayıtların tutulması
 • Alınacak her türlü kararın, yapılacak her türlü işin yasal dayanaklara bağlı olarak düzenlenmesi
 • Alınan tüm kararların kat maliklerine usulüne uygun olarak işletilmesi
 • Binaya ve komşularına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen malik ve sakinlerin, avukat vasıtasıyla dava ve icra takipleri

LW6090

WhatsApp chat